GAT Cat Clean 300ml

19,99

Turbīnu, katalizatoru un lambda zondes kopšanas un tīrīšanas līdzeklis

 

GAT Cat Clean ir produkts ar jaunu dekarbonizācijas tehnoloģiju, kas īpaši izstrādāta lai pārsniegtu jaunākos vides saaudzēšanas standartus. Cat Clean izšķīdina sveķainus, gumijas un oglekļa nogulsnējumus visā izplūdes sistēmā, skābekļa sensorā/lambda zondē, katalizatorā un turbo kompresorā. Produkts var tikt lietots benzīna, dīzeļa un pat hibdrīd automobīļos.

Ieguvumi: Novērš smagu piesārņojumu ja tiek lietots regulāri. Palielina degvielas efektivitāti, optimizē dzinēja veiktspēju. Nodrošina pareizu katalizatora un lambda zondes darbību

Lietošana: Pievieno degvielas tvertnei pirms uzpildes reizi 3 mēnešos. Produkts darbojas braukšanas laikā. Pietiekams 60-80l degvielas. Lielākām degvielas tvertnēm pievieno 0,5%.

Uzmanību: Tīrīšanas līdzeklis – nevis degvielas aizstājējs!

 

Signālvārds: Briesmas. Bīstamības apzīmējumi: Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi:  Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS   CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.  NEIZRAISĪT vemšanu. Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura/tvertnes oficiāli pilnvarotā atkritumu savākšanas punktā.

Papildus informācija: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Satur: Ogļudeņražus C10-C13, n-alkānus, izoalkānus, aromātisko <2% benzilspirtu, 2-etilheksanolu.

+ -

Weight 0.30 kg
Tilpums

300 ml

Zīmols

Gat

Based on 0 reviews

0.00 Overall
0%
0%
0%
0%
0%
Be the first to review “GAT Cat Clean 300ml”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

SKU: 62073_lv Category:
Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already got an account?

Quickview

Close

Categories