• 31,99

  CeraProtect ir Augstas veiktspējas piedeva lietošanai visu veidu dzinējos. Ļoti efektīvs sastāvdaļu kopums ar pretnodiluma keramiku lai samazinātu berzi un uzlabotu nodiluma aizsardzību. Sajaucams ar visām minerālajām un sintētiskajām motoreļļām.


 • 19,49

  GAT dīzeļdegvielas sistēmas tīrītājs HYBRID ir augstas veiktspējas piedeva, kas paredzēta lietošanai visās ar dīzeļdegvielu darbināmās hibrīdautomašīnas. Operatīvi sasķeļ nogulsnes degvielas sistēmā no degvielas tvertnes līdz degkamerām. Absorbē kondensātu dīzeļdegvielas sistēmā un nodrošina augstspiediena sūkņa efektivitāti. Nodrošina degvielu pārvadājošo daļu eļļošana un aizsardzību. Ideāli piemērots dīzeļdegvielas kvēpu filtriem.


 • 19,99

  Turbīnu, katalizatoru un lambda zondes kopšanas un tīrīšanas līdzeklis

   

  GAT Cat Clean ir produkts ar jaunu dekarbonizācijas tehnoloģiju, kas īpaši izstrādāta lai pārsniegtu jaunākos vides saaudzēšanas standartus. Cat Clean izšķīdina sveķainus, gumijas un oglekļa nogulsnējumus visā izplūdes sistēmā, skābekļa sensorā/lambda zondē, katalizatorā un turbo kompresorā. Produkts var tikt lietots benzīna, dīzeļa un pat hibdrīd automobīļos.

  Ieguvumi: Novērš smagu piesārņojumu ja tiek lietots regulāri. Palielina degvielas efektivitāti, optimizē dzinēja veiktspēju. Nodrošina pareizu katalizatora un lambda zondes darbību

  Lietošana: Pievieno degvielas tvertnei pirms uzpildes reizi 3 mēnešos. Produkts darbojas braukšanas laikā. Pietiekams 60-80l degvielas. Lielākām degvielas tvertnēm pievieno 0,5%.

  Uzmanību: Tīrīšanas līdzeklis – nevis degvielas aizstājējs!

   

  Signālvārds: Briesmas. Bīstamības apzīmējumi: Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

  Drošības prasību apzīmējumi:  Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS   CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.  NEIZRAISĪT vemšanu. Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura/tvertnes oficiāli pilnvarotā atkritumu savākšanas punktā.

  Papildus informācija: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

  Satur: Ogļudeņražus C10-C13, n-alkānus, izoalkānus, aromātisko <2% benzilspirtu, 2-etilheksanolu.


 • 17,49

  “DPF” Tīrīšanas līdzeklis
  GAT DPF Purifier ir augstas veikstspējas piedeva lietošanai visos dīzeļdegvielas agregātos
  lai samazinātu kvēpu un atgāzu emisiju un uzlabotu dzinēja veiktspēju. Pielietojams visiem
  dīzeļa dzinējiem un visa veida dīzeļdegvielām.
  Ieguvumi: Tikai tīra degvielas sistēma nodrošina optimālu darbību visām sistēmas
  komponentēm, efektīvu dzinēja veiktspēju un minimālu emisiju!
  Aizsargā kvēpu filtru un apkārtējo vidi. Samazina kvēpu rašanos un nodrošina kvēpu filtra
  reģenerēšanos. Uzlabo glabāšanas un pretkorozijas stabilitāti degvielai un kalpo arī kā
  pretputošanās piedeva. Uzlabo aukstā starta īpašības. Regulāra lietošana palīdz uzturēt
  kvēpu filtru tīru izvairīties no dārgiem remontiem.
  Lietošana: Pievieno regulāri katrus 5,000km tieši pirms degvielas uzpildes.
  Pietiekams 60l dīzeļdegvielas. Produkts darbojas braukšanas laikā.
  Signālvārds: Briesmas. Bīstamības apzīmējumi:Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst
  elpceļos. Drošības prasību apzīmējumi: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar
  SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā. NEIZRAISĪT vemšanu. Atbrīvoties no satura/tvertnes
  oficiāli pilnvarotā atkritumu  savākšanas punktā.
  Papildus informācija: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
   Satur:Ogļūdeņražus C10-C13, n – alkānus, izoalkānus, ciklēnus, aromātiskie < 2 %
  Ogļūdeņraži, C10 – C13, izoalkāni, aromātvielu < 2 % solvent-nafta(naftas), smagā arom.

 • 18,99

  Engine Flush ir piemērots lietošanai visos dīzeļa un benzīna motoros ar vai bez turbo. Neitralizē agresīvus nosēdumus kas radušies sadegšanas procesā. Droši sašķeļ darbības laikā radušos piesārņojumu un sveķainus veidojumus visā eļļošanas sistēmā kuri tiek viegli izvadīti ar veco eļļu, eļļas maiņas laikā. GAT Engine Flush satur ļoti efektīvas anti-frikcijas piedevas kuras pasargā dzinēju skalošanas laikā.


 • 19,49

  Motoreļļas Piedeva

   

  GAT Oil Booster – satur ļoti efektīvu piedevu kopumu kas palielina nolietojuma aizsardzību visām motoreļļām. Samazina nodilumu, aizsargā pret koroziju, novērš nosēdumu veidošanos eļļā, eļļošanas sistēmā un cīnās cīnās ar bīstamajām dzinēja skābēm.

  Ieguvumi: Uzticamāka darbība un pagarināts kalpošanas laiks visiem komponentiem. Samazināts eļļas patēriņš, uzlabo dzinēja veiktspēju. Samazināta emisija un paildzināts katalizatora kalpošanas laiks.

  Lietošana: Sajaucams ar visām minerālajām un sintētiskajām motoreļļām. Viens iepakojums (300ml) pietiekams līdz 5l motoreļļas. Pievieno siltai motoreļļai. Lielākiem tilpumiem pievieno 50ml GAT Oil Booster uz katru litru eļļas. Darbojas braukšanas laikā.

  Uzmanību: Pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā pirms pievienošanas!

Kategorijas
Cena
Price:
Reset
Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already got an account?

Quickview

Close

Categories