• 22,87

  Kondicioniera sistēmas tīrīšanas putas
  GAT AirCon Cleaner ir paredzēts profesionālai un efektīvai tīrīšanai un dezinfekcijai gaisa kondicionēšanas sistēmās. 
  Nogalina mikro organismus kā baktērijas un fundži ātri un droši. 
  Nodrošina tīru un svaigu gaisu. Dod patīkamu un svaigu aromātu auto salonā. 
  Vienkārša lietošana. Nav vajadzīga gaisa kondicionēšanas sistēmas demontāža. 
  Lietošana: 1) Labi sakratīt. 2)Izsmidziniet produktu vienmērīgi uz iztvaicētāja virsmas. 
  3)Ļaujiet iedarboties apmēram 15 min. 1 Aerosols (400ml) ir pietiekams 1-2 reizēm.

 • 21,78

  Kondicioniera sistēmas tīrīšanas aerosols
  GAT AirCon Refreshener tīra un dezinficē automašīnas gaisa kondicionēšanas sistēmu un salonu. Novērš nepatīkamas smakas. Efektīvi nogalina baktērijas un citus mikroorganismus. Nodrošina tīru un svaigu gaisu. Dod patīkamu un svaigu smaržu automašīnas salonā. Produkts nav toksisks! Rekomendējams lietot reizi 6 mēnešos.
  Lietošana: 
  1) Labi sakratīt. 
  2) Izžāvējiet g/k sistēmu 5-10min pēc norādītajiem soļiem: motors darbojas, g/k izslēgta, recirkulācijas režīms ieslēgts, temperatūra uz siltu, ventilators uz maksimumu. 
  3) Novietojiet aerosolu pasažiera puses kāju zonā 
  4) Ieslēdziet g/k, recilkulācijas rēžīmu, ventilatoru uz maksimumu, temperatūru uz minimālo. 
  5) Nospiediet aerosola ventīli. 
  6) Turiet logus un durvis aizvērtas. Aerosols izpūtīsies automātiski aptuveni 2min laikā. 
  7) Ļaujiet gaisa kondicionēšanai strādāt vēl 5 minūtes. Pēc tīrīšanas izvēdiniet automašīnas salonu.

 • 19,48

  Turbīnu, katalizatoru un lambda zondes kopšanas un tīrīšanas līdzeklis

  GAT Cat Clean ir produkts ar jaunu dekarbonizācijas tehnoloģiju, kas īpaši izstrādāta lai pārsniegtu jaunākos vides saaudzēšanas standartus. Cat Clean izšķīdina sveķainus, gumijas un oglekļa nogulsnējumus visā izplūdes sistēmā, skābekļa sensorā/lambda zondē, katalizatorā un turbo kompresorā. Produkts var tikt lietots benzīna, dīzeļa un pat hibdrīd automobīļos. 

  Ieguvumi: Novērš smagu piesārņojumu ja tiek lietots regulāri. Palielina degvielas efektivitāti, optimizē dzinēja veiktspēju. Nodrošina pareizu katalizatora un lambda zondes darbību

  Lietošana: Pievieno degvielas tvertnei pirms uzpildes reizi 3 mēnešos. Produkts darbojas braukšanas laikā. Pietiekams 60-80l degvielas. Lielākām degvielas tvertnēm pievieno 0,5%. 

  Uzmanību: Tīrīšanas līdzeklis – nevis degvielas aizstājējs!

   

  Signālvārds: Briesmas. Bīstamības apzīmējumi: Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

  Drošības prasību apzīmējumi:  Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS   CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.  NEIZRAISĪT vemšanu. Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura/tvertnes oficiāli pilnvarotā atkritumu savākšanas punktā. 

  Papildus informācija: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 

  Satur: Ogļudeņražus C10-C13, n-alkānus, izoalkānus, aromātisko <2% benzilspirtu, 2-etilheksanolu. 


 • 31,94

  Nano-Keramikas piedeva motoreļļai
  CeraGat 500 Augstas veiktspējas piedeva lietošanai visu veidu dzinējos. 
  Ļoti efektīvs sastāvdaļu kopums ar pretnodiluma keramiku lai samazinātu berzi un uzlabotu 
  nodiluma aizsardzību. Sajaucams ar visām minerālajām un sintētiskajām motoreļļām.
  Ieguvumi: 
  Viegli lietojams. Samazināta dilšana dēļ stabili izveidotā pārklājuma. 
  Mazāk dzinēja trokšņu, samazināta berze un dilšana. Nodrošina dzinēja veiktspējas 
  palielināšanos un optimizē degvielas patēriņu. Samazina atgāzu emisiju.

  Lietošana: 
  Pievieno siltai motoreļļai pēc katras eļļas maiņas. 300ml pietiekami 6L motoreļļas. 
  Lielākiem motoreļļas tilpumiem pievieno 60ml uz katru litru motoreļļas. 
  Produkts darbojas dzinēja darbības laikā. Pēc 400-600 km nobraukuma pārklājums 
  sasniedz optimālo veiktspējas līmeni.
  Uzmanību:
  Pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā pirms pievienošanas!

 • 20,75

  GAT Diesel System Clean & Protect
  GAT Diesel System Clean  & Protect contains a selected combination of active substances for improved engine performance and increased operational reliability. Deposits and residues of carbon oil and soot are properly dissolved and dispersed. Ensures lasting lubrication of the injection pump especially for low-sulphur diesel fuels. For use in all diesel engines. Also suitable for high pressure direct injection diesel engines with common rail technology or pump injectors.

 • 19,90

  “DPF” Tīrīšanas līdzeklis
  GAT DPF Purifier ir augstas veikstspējas piedeva lietošanai visos dīzeļdegvielas agregātos 
  lai samazinātu kvēpu un atgāzu emisiju un uzlabotu dzinēja veiktspēju. Pielietojams visiem
  dīzeļa dzinējiem un visa veida dīzeļdegvielām.
  Ieguvumi: Tikai tīra degvielas sistēma nodrošina optimālu darbību visām sistēmas 
  komponentēm, efektīvu dzinēja veiktspēju un minimālu emisiju! 
  Aizsargā kvēpu filtru un apkārtējo vidi. Samazina kvēpu rašanos un nodrošina kvēpu filtra 
  reģenerēšanos. Uzlabo glabāšanas un pretkorozijas stabilitāti degvielai un kalpo arī kā 
  pretputošanās piedeva. Uzlabo aukstā starta īpašības. Regulāra lietošana palīdz uzturēt 
  kvēpu filtru tīru izvairīties no dārgiem remontiem. 
  Lietošana: Pievieno regulāri katrus 5,000km tieši pirms degvielas uzpildes. 
  Pietiekams 60l dīzeļdegvielas. Produkts darbojas braukšanas laikā.    
   
  Signālvārds: Briesmas. Bīstamības apzīmējumi:Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst
  elpceļos. Drošības prasību apzīmējumi: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 
  SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā. NEIZRAISĪT vemšanu. Atbrīvoties no satura/tvertnes 
  oficiāli pilnvarotā atkritumu  savākšanas punktā.
  Papildus informācija: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
   Satur:Ogļūdeņražus C10-C13, n – alkānus, izoalkānus, ciklēnus, aromātiskie < 2 % 
  Ogļūdeņraži, C10 – C13, izoalkāni, aromātvielu < 2 % solvent-nafta(naftas), smagā arom. 

 • 18,21

  Dzinēja skalotājs.

   

  GAT Engine Purifier ir piemērots lietošanai visos dīzeļa un benzīna motoros ar vai bez turbo. Neitralizē agresīvus nosēdumus kas radušies sadegšanas procesā. Droši sašķeļ darbības laikā radušos piesārņojumu un sveķainus veidojumus visā eļļošanas sistēmā kuri tiek viegli izvadīti ar veco eļļu, eļļas maiņas laikā. GAT Engine Purifier satur ļoti efektīvas anti-frikcijas piedevas kuras pasargā dzinēju skalošanas laikā.

  Ieguvumi: Tikai tīrs dzinējs spēj darboties ar pilnu atdevi! Vienkārši lietojams – nekādu papildus pūļu. Izšķīdina nosēdumus no augšējās cilindra zonas, virzuļu gredzeniem, gredzenu sēžām, hidrauliskajiem vārstu bīdītājiem, vārstu vadīklām. Rezultātā iegūstot uzlabotu un vienmērīgu kompresiju visos cilindros. Degvielas un eļļas patēriņš kā arī nodilums tiek samazināti. Mazāk bīstamo emisiju palīdz saglabāt apkārtējo vidi un katalizatoru. Ļauj izvairīties no jaunās motoreļļas piesārņošanās dēļ vecās eļļas nogulsnēm. Nesatur videi un cilvēkam bīstamos hlora parafīnus.

  Lietošana: 1) Pievieno eļļai pirms katras eļļas maiņas. 2) Ļauj dzinējam strādāt brīvgaitā 15-20 minūtes. 3) Izpilda eļļas maiņu pēc auto ražotāja instrukcijas. 300Ml ir pietiekami 5l eļļas. Lielākiem tilpumiem pievieno 60ml uz katru litru eļļas. Produkts var tikt nodots kā pārstrādāta eļļa.

   

  Signālvārds: Briesmas. Bīstamības apzīmējumi. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Drošības prasību apzīmējumi: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā. NEIZRAISĪT vemšanu. Atbrīvoties no satura/tvertnes oficiāli pilnvarotā atkritumu  savākšanas punktā.

  Papildus informācija: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

  Satur: Ogļūdeņražus C10-C13, n – alkānus, izoalkānus, ciklēnus, aromātiskos < 2 %

  Ražotājs: GAT Gmbh & Co. KG, Vācija.


 • 18,63

  Motoreļļas Piedeva

  GAT Oil Booster – satur ļoti efektīvu piedevu kopumu kas palielina nolietojuma aizsardzību visām motoreļļām. Samazina nodilumu, aizsargā pret koroziju, novērš nosēdumu veidošanos eļļā, eļļošanas sistēmā un cīnās cīnās ar bīstamajām dzinēja skābēm.

  Ieguvumi: Uzticamāka darbība un pagarināts kalpošanas laiks visiem komponentiem. Samazināts eļļas patēriņš, uzlabo dzinēja veiktspēju. Samazināta emisija un paildzināts katalizatora kalpošanas laiks.

  Lietošana: Sajaucams ar visām minerālajām un sintētiskajām motoreļļām. Viens iepakojums (300ml) pietiekams līdz 5l motoreļļas. Pievieno siltai motoreļļai. Lielākiem tilpumiem pievieno 50ml GAT Oil Booster uz katru litru eļļas. Darbojas braukšanas laikā.

  Uzmanību: Pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā pirms pievienošanas!

Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privātuma politika.

Already got an account?

Quickview

Close

Categories